Hunger på en störd planet

Kulturhuset, Skylten

2019

 

contact: info@malinlobell.se

Back to Index >>>

Hunger på en störd planet 2019, Kulturhuset Skylten Linköping.


Hunger på en störd planet är installerad på kulturhuset Skyltens gård och gestaltningen är ett samarbete mellan Malin Lobell och Gunnel Pettersson. Den kan ses som en prototyp för ett större modulsystem av odlingar och mötesplatser som kan skalas upp.

+Hunger på en störd planet

Vi konfronteras av larmrapporter om hotade ekosystem och pollinerarnas roll för vår matproduktion. Insekternas död bildar en förödande och störd kedja som leder till olika sorters hunger i systemet. För att möjliggöra reflektion kring denna utveckling har konstnärerna med inspiration från bi-kakans hexagonform skapat ett utbyggbart system med en mötesplats för insekter, människor och växter. På Skylten installerades  en första modulenhet med odlingsbäddar och sittplatser som fortsätter i målade linjer i skala 1:1 ut på asfalten och insektshotell i ett träd.

Hunger på en störd planet

Installationens delar:
Odlingsbäddarna indikerar nya odlingsmetoder och innehåller ätbara perenner som strandkål, trädgårdssyra, havtorn och olika viktiga bidragare som bovete och olika kryddväxter.

Malin Lobells odlingsdel tar inspiration från ”skogsträdgården/agroforestry” ett designat ekosystem med naturen som förebild. Där samverkar olika växter med varandra. Alla har sin nytta och funktion. De flesta är ätbara. Andra delar näring till sin omgivning, som havtornet som fixerar kväve i samarbete med Frankia bakterier. Många är även viktiga bidragarväxter, som kungsmynta/oregano och kärleksört. Agroforestry är hos oss ett ganska nytt framväxande odlingssystem intressant för ett plöjningsfritt jordbruk och mer mångfald på landsbygden men även för urbana gröna ytor och stadsodling. Gunnel Pettersson har genom att intressera sig för kultursorten bovetet och dess möjligheter, reflekterat över det moderna odlingslandskapet med sina stora monokulturer. Det har utvecklats en sorts hänsynslös kortsiktig rovdrift där möjligheten till långsiktig ekonomi med en biologisk mångfald förbises. I urbana miljöer kan man tänka sig att plantera in denna sortens "öar" eller att så in stråk av den typen av växter som bovete är. Det blir "stationer" för insekterna på deras väg mot pollineringsuppdrag.

Komposttornet Feed the soil
Insprängt i en av odlingslådorna finns ett komposttorn som kan ta hand om rester från grönsaker, frukt och annat organiskt material och direkt komposteras och ge näring till växterna i lådan. Gråsuggor och daggmask hjälper till nedbrytningsprocessen. Feed the Soil vill lyfta fram vikten av att ”mata jorden” för att vi själva skall kunna få bra skördar.

Insektshotell I träden
Bina rör sig som ambassadörer mellan växterna. Ett honungsbi flyger 2-3km för att hitta mat. En humla kan klara upp till 10km och hitta tillbaka till boet, men inte så mycket mer. Installationen i träden består av ett antal former byggda av stjälkar med ihåligheter vilka kan fungera som bostäder för solitära bin och insekter.
I en reflektion över hur matproduktionen organiseras och effektiviserats under industrialiseringen, blir det tydligt att utvecklingen enbart tar hänsyn till att underlätta för mänsklig arbetskraft och kortsiktig lönsamhet. Detta genererar tanken på att olika slags pollinatörer som tex bin, kan betraktas som en del av den arbetskraft som matproduktionen behöver.

För att etablera och aktivera installationen på gården, har ett program med aktiviteter erbjudits. En klorofyllbar med drinkar baserade på de odlade växterna arrangerades. En introduktion till installationen med utflykt till ett odlingsfält i Glyttingen, med en vandring i ett bovetefält gjordes i samarbete med Hushållningssällskapet, Vreta Kluster.

Förutsättningarna för genomförandet står fastighetsutvecklaren Sankt Kors för.
Utvecklingen är gjord i samarbete med kulturhuset Skylten på initiativ av konsthallen Passagen. Installationen har fungerat som en satellit till konsthallen under utställningen “Hungry Planet” 15 augusti- 26 september 2019.

Installationen har förlängts och finns i delar kvar till augusti 2020.

Hunger ide skiss

 

Som ytterligare en utvidgning och samarbete finns utanför Linköping:
En insådd äng i hexagonform, Norrbergavägen 6, Sturefors

  Tack till:       Sankt Kors
Naturcentrum, Calluna, trädgårdsmästare Klas Schlichting för rödbladigt hallon, jordgubbar och malvor. Niclas Malm, Hushållningssällskapet, Klostergården, Vreta Kluster. Susanna Udvardi för byggmaterial, Leif Brodersen för teknisk ritningoch Takao Momiyama för byggnation.
*Referens: Gregg Mitman, Reflections on the Plantationcene: A Conversation with Donna Haraway and Anna Tsing (19 08 02)

https://edgeeffects.net/haraway-tsing-plantationocene/ https://edgeeffects.net/?powerpress_pinw=18251-podcast