Att ställa ut i någon annans huvud. Om dialog och konstnärliga processer mellan 2005-2009.

To exhibit inside someone elses head. On dialogue and artistic processes between 2005-2009


contact: info@malinlobell.se

Back to Index >>>
Boken Att ställa ut i någon annans huvud

 

Antal sidor: 136
Utgivare: ArtAgentPress www.artagent.info
Utgivningsår: 2013
Redaktion: Camilla Carlsson och Malin Lobell
Formgivning: Malin Lobell och Minja Smacic
Tryck: LivoniaPrint, Riga
ISBN: 978-91-637-2077-2

 

Boken_How to try to make sense Boken: Porträtt 2008 Boken: vem vattnar Blommorna? Boken: Handen i Fickan Boken:Dialog